4 Şubat 2010 Perşembe

esbab bilkülliye sukut edince...


"Karanlıklar içinde niyaz etti: 'Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.'" (Enbiya Suresi, 87. ayet)